Kontakta mig för en kostnadsfri offert på tel 0706 – 98 16 81
Jag åker ut till er på plats, så att vi gemensamt kan diskutera en lösning  för era träd.

Om Arborist Öland

 

Arborist Öland startades av mig, Christoffer Wernersson, under våren 2010. Jag har lärt mig yrket genom en 2-årig arboristutbildning vid Hvilan I Åkarp. Och även gått som lärling hos olika arboristföretag under utbildningens gång.

I naturen klarar sig träd bra utan människans inblandande, och har i alla tider gjort det.
Men eftersom träd är levande varelser och ständigt växer, uppstår det i stadsmiljö ibland konflikter.

Det kan tex handla om följande:

  • Träd som har vuxit sig “för stora” för att längre få plats i det utrymme som finns tillgängligt.
  • Träd som pga sjukdomsangrepp eller ålder, släpper döda grenar och riskerar att skada människor eller byggnader.
  • Träd som skymmer utsikt eller ger trädägaren skugga på fel ställe.
  • Träd som konkurerar med varandra om sol, näring, vatten och utrymme.

För att träd I stadsmiljö skall vara så problemfria, vackra och säkra som möjligt behöver de våran omvårdnad, och anpassas till de krav som ställs på dem.

För att åsamka trädet så lite skada som möjligt vid en beskärning, krävs det att man förstår trädens anatomi och livsvilkor. Vi arbetar alltid ut efter Svensk Trädstandard, som tar största möjliga hänsyn till trädets välmående och ger riktlinjer för hur och när på året som olika arter kan/skall beskäras.Kvalitet och säkerhet

 

Vi på Arborist Öland friar hellre än fäller.

Många problem som uppstår med träd löser man genom någon form av beskärning. Men i vissa situationer är fällning det enda alternativet. Vare sig det gäller mark eller sektionsfällning I trånga utrymmen, gör vi det på ett säkert sätt utan att skada varken människor, kringliggande byggnader eller växtlighet.

Vi använder miljövänligt bränsle och vegetabilisk olja till våra motorsågar.

Tjänster

 

Säkerhetsbeskärning
Borttagning av döda grenar, och viktavlastning för att minska påfrestning av greninfästning och vindfång.

Underhållsbeskärning
innebär att man avlägsnar korsande grenar, grenar som växer inåt i trädkronan, och grenar som är skadade eller har dålig grenvinkel. Stamskott och vattenskott som växer centralt i kronan avlägsnas helt.

Uppbyggnadsbeskärning
av unga träd. Det är nu man bestämmer vilka grenar som i framtiden skall utgöra den stora trädkronan. Då slipper man senare göra större ingrepp som stressar, skapar ingång för röta eller på annat sätt skadar trädet. Vilket på sikt resulterar I ett försvagat, fult träd med stora säkerhetsrisker.

Trädfällning
Vi utför alla former av trädfällningar. Har du ett träd som av olika anledningar inte går att går att fälla från marken. Då klättrar vi, med sele och linor i trädet och monterar ner det i bitar uppifrån ner.

Stubbfräsning
utför vi med en Vermeer 352. En lättviktsmaskin som inte gör några körskador på varken stengångar eller gräsmattor. Den är endast 90cm bred under transport och tar sig in på de flesta tomter.

Avverkning och röjning
Motormanuell avverkning av mindre skogsbestånd utförs med en Husqvarna 575XP. Röjning av sly eller högt gräs gör vi med en stihl röjsåg.

Vi arbetar åt privatkunder, bostadsföreningar, trafikverket och kommuner. Ja, vem som helst som behöver professionell trädvård helt enkelt.